images/l0g0.png

بلوک سبک لیکا

بلوک های سبک لیکا از مهمترین فرآورده های لیکا در ایران است .این بلوک ها از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. برای حفظ سبکی این قطعات ، ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلوک های بتنی دانه سبک اغلب کمتر از 1100 کیلو گرم بر متر مکعب است . مقاومت این بلوک ها حداقل 30 کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز ، با طرح اختلاط مناسب می توان به مقاومت هایی تا 100 کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید . ضخامت جداره بلوکهای تو خالی برای بهره گیری بیشتر از وی‍‍ژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است،که این افزایش به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.بلوک های سبک لیکا در انواع مختلف دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی ،جدا کننده، نما ،دو جداره ،عایق ،ضد آتش می باشند.

ویژگی ها و مزایای بلوک‌های لیکا:

وزن کم
با استفاده از بلـوک‌های سـبک لیکا ، به دلیل وزن کـم و سهولت کار، هـزینه و زمان اجـراء کاهش می‌یابد و حمـل و نقل آسـان می‌گردد . همچنین سـبکی این بلوک‌ها نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان دارند . از آنجا که نیـروی زلزله وارد بر سازه ، رابطة مستقیم با وزن سازه دارد با استفاده از بلـوک لیکا نیـروی مؤثر زلزله و در نتیجه ابعاد سازه کاهش می‌یابد . وزن دیوار چیده شده با بلـوک لیکا در مقـایسه با مصـالح سنتی مانند آجر 2.5 برابر کمتر است.

عایق حرارتی

بافت داخلی اسفنجی شکل دانه­های لیکا علاوه بر بروز ویژگی هایی همچون وزن کم، مقاومت در برابر آتش و دوام و پایداری شیمیایی باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی میگردد. از این رو بتن سبک ساخته شده با سبکدانه لیکا ، بر اسـاس آزمایشـات مرکز تحقیقات دارای ضریب هـدایت حـرارتی w/m.k 0.17-0.15 ، میباشد.

استفاده ازبلـوک لیکا درعایق کاری دیوارهای پیرامونی، مورد تأییـد سـازمان بهـینه‌سازی مصـرف سـوخت کشور قرار گرفته و بدون استفاده از هر گونه عایق دیگری، دیوار چیده شده با بلـوک لیکـا به عنـوان دیـوار عایق همگن محسوب شده و الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تأمین می‌نماید.

بلوک های متنوع لیکا متناسب با نیاز اقلیمی هر منطقه پاسخگوی تامین شرایط آسایشی منطبق با مبحـث 19 مقررات ملی ساختمان میباشند . طبق محاسبات مندرج در مبـحث 19 مقاومت حرارتی و ضریب انتقال حرارت سطحی بلوک های لیکا مطابق با جدول زیر میباشد.

عایق صوتی

مسـائل آکوستیـکی در یک سـاختمان را می تـوان به دو گروه تقسیم کرد، یکی کنترل نـوفه یا صـدای ناخواسته و دیگـری فـراهم نمودن شرایط آکـوستیک داخلی یک فضـا است ، که به منظور صـدارسـانی مطلوب می­باشد . برای کنترل نوفه ابتدا باید حداکثر نوفه قابل تحمل در فضای مورد نظر مشخص شود. این ارقـام در آیین نامـه­ های آکـوستیکی هر کشـور ارائه شده اسـت. پس از آن باید نوفه منطقه­ ای که ساختمان در آنجا سـاخته می­شود مشخص گردد . این نوفه که بیشتـر ناشـی از نوفه ترافیک است، باید توسط اجزای ساختمانی (دیوار و پنجره و ...) کاهش یابد. این کاهش باید به حدی باشد که به ارقام ارائه شده در آیین نامه ­های آکوستیکی کشور برسد.

به طور کلی تخلخل موجود در سبکدانه لیکا باعث میشود، اصطکاک، انرژی ذرات هوایی که بر اثر صوت به داخل حفرات رفته و خارج می­شود رامستهلک و تبدیل به گرما نماید.ویژگی سطح بلوک وخواص دانه‌های لیکا باعث جذب صـوت می‌گردد.براساس نتایج مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن،‌ میزان افت صدادر دیوار ساخته شده از بلوک لیکا به ضخامت 15cm برابر با 46 دسی‌بل است. از اینرو با استفاده از بلوک لیکا در دیوار چینی الزامات مبحث 18 مقررات ملی ساختمان برآورده خواهد شد.

کارپذیری فیزیکی و کارپذیری با انواع ملات
عملیات برش ، میخ کوبی ، سوراخ کاری و شیارزنی مسیرهای کابل و لوله‌های تأسیساتی بر روی بلـوک‌های لیکا به راحتی انجام می‌شود. بلوک‌های لیکا به آسانی با فرز بریده می‌شوند و در صورت استفاده از تیشه تنها از محل ضربه می شکنندکه این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشمگیری می شود . اجرای انواع ملات و اندودهای متداول بر روی بلوک لیکا به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جـذب آب مناسب آن به آسـانی انجام‌پذیر است . به دلیل نـزدیکی ضریب انبساط حرارتی بلوک لیکا با مـلات و نیز افت خزش ناچیز آن ، از ایجاد ترک در ملات و اندود در دراز مدت جلوگیری می‌شود.

مقاوم در برابر آتش
مقاومت اجزای سـازه‌ای در برابر آتـش سوزی بر اسـاس مدت زمانی سنجیده می‌شود که این اجزاء می‌توانند آتش را بدون سوختن و فروریختن تحمل کنند. دانه‌های لیکا در دمای c1200 تولید می‌شوند و می‌تـوانند شوک حرارتی تا دمـای c1100 را تحمل نمایند و فـرآورده‌های لیکا به ویژه اجزاء بتنی ساخته شده با این دانه‌ها مقاومت خوبی دربرابر آتش دارندکه این امتیاز حافظ امنیت جانی ساکنین در آتش سوزیهای احتمالی می‌باشد.

ضخامت جداره بلوکهای تو خالی برای بهره گیری بیشتر از وی‍‍ژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است،که این افزایش به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.بلوک های سبک لیکا در انواع مختلف دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی ، جدا کننده ، نما ، دو جداره ، عایق ، ضد آتش و می باشند.

روشهای اجرائی

دیوارها یکی از متـداول ترین عناصر قائم در ساختمانهای گوناگون هستند . مطابق تعریف ، اعضـای سازه ای قائم با بعدی بزرگتر از 3 برابر ضخامت ، دیوار نام دارند. فرآورده های لیکابه شکل های گوناگون نظیر بلوک ، ملات در ساخت انواع دیوار بکار می روند . مهــم ترین ویژگی های این فرآورده ها در این کاربرد وزن کم ، رسـانایی حـرارتی کم ، افت صوتی منـاسب  و مقـاومت در بـرابر آتش می باشد . همچنین بکـارگیری این فرآورده ها در اشکال مناسب سبب سهولت و سرعت در اجرای دیوار می گردد .

دیوارچینی با بلوک لیکا :

دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود ، انواع گوناگونی دارند . ( انواع دیوارها )

دیوار چیده شده با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد .دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب ، اهمیت می یابد .دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید.مزایا و ویژگیهای بلوک لیکا در بخش بلوک آورده شده اند .

 از دیگر مزایای دیوارچیده شده با بلوک لیکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

* افزایش سرعت اجرا دیوارچینی

* کاهش پرت مصالح مصرفی

* کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان 30 درصد

* کاهش ملات مصرفی

* اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک

روش های اجرایی دیوارچینی :

روش دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بوده و مانند دیوارچینی با مصالح بنائی می باشد . بر این اساس تمامی عملیات بنایی با بلوک لیکا ، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های 100 و 55 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز استاندارد شماره 70 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می گیرد . سایر آیین های مرتبط با نحوه اجرای درست من جمله آیین نامه 2800 زلزله ایران نیز باید رعایت گردند . لازم به ذکر است این روش ها کاربرد عمومی داشته و تنها مختص دیوار لیکا نمی باشند . بعضی از این ضوابط که کاربرد بیشتری در اجرا دارند به صورت خلاصه آورده شده است :

نحوه بلوک چینی:

جهت استفاده از بلوکهای لیکا پس از آماده سازی سطح و تراز کار با ریختن یک لایه ملات ماسـه و سـیمان (حداقل 250 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب ملات) به ضخامت حداکثر 2.5 سانتی متر ، در روی سـطح کار اولین رگ بلوکها روی مـلات قرار داده می شود ، سـپس با مـلات ریزی حداکثر به ضخامت 1.5 سـانتی متر ، اقدام به چیدن رگ های بعدی می گردد.

1 – بلوکـها باید کاملا" تراز چیده شوند ، بطوریکـه جدار بلوکـها کاملا" قـائم بوده و درزهای قـائم رجـهای متوالی ، به طور یـک رج در میان ، در مقابل هـم قرار گیرند . بلـوک نصـب شده ، نباید پس از گیرش اولیه ملات ، از جای خود حرکت داده شود . استقرار نهایی بلـوک ، باید در زمانی صورت گیرد که ملات هنوز شل باشد .

2 - در ساخت دیوارها سعی شود تا از یک جنس بلوک استفاده شود . استفاده از بلوک لیکا به همراه دیگر مصالح سبب ایجاد ترکهای نامناسب در گچ و خاک می شود . در قسمتهایی که نیاز به قطعات کوچکتر می باشند مانند زیر پنجره ها بهتر است از آجر لیکا استفاده شود . استفاده از آجر معمولی به دلیل تفاوت ضرایب انبساط باعث ناهماهنگی دیوار شده ممکن است سبب ایجاد ترک گردد .

3- در صورت نیاز به قطعاتی که دارای اندازه طول رندی نمی باشند ، می توان بلوک لیکا را به راحتی با فرزگرانیت بر ویا تیشه تیز به اندازه قطعه مورد نظر برید .در این حالت به شدت پرت مصالح کاهش می یابد . باید در نظر داشت که از خرد کردن بلوک با پتک و یا وسایلی که با برخورد ضربه باعث ایجاد ترک در جان بلوک می نمایند، اجتناب ورزید.

4- در مورد اجرای کلیه مصالح بنایی ، بهتر است پیش از اجرا ، بلوکها کمی خیس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکرده و به اصطلاح ملات را نسوزاند . بلوکها بهتر است قبل از مصرف نم پاشی شده و بر خلاف بلوک های بتن گازی نیازی به غرقاب شدن ندارند.

5- برای کنترل ابعاد ، گوشه ها و تقاطع ها و به طور کلی اجرای صحیح کار ، توصیه می شود پس از آماده شدن تراز کف ، ابتدا رج اول بدون ملات چیده شده و سپس بر اساس الگوی بدست آمده ، دیوارچینی شروع گردد . در دیوارچینی بوسیله بلوک لیکا ، از چیدن رج اول با آجر (سفال و...)ه عنوان استاد کار باید اجتناب ورزید .

6- با توجه به اینکه کلیه مصالح بنایی جهت دیوار چینی به تنهایی عایق رطوبتی نمی باشند ، توصیه می گردد از این مصالح بدون اجرای لایه نما جهت اجرای دیوارهای خارجی استفاده نگردد .

7- چیدن صحیح و ایجاد قفل و بست کامل در دیوارها ، موجب جلوگیری از نشست های احتمالی در برابر بارهای نقطه ای ( متمرکز ) خواهد شد ، بویژه در کنج ها و محل اتصال دیوارهای متقاطع .

8- دیوارچینی باید بصورت یکنواخت در ارتفاع صورت گیرد و نباید اختلاف ارتفاع دیوارچینی در یک قسمت ساختمان نسبت به قسمت های دیگر از یک متر تجاوز نماید . در مورد دیوارهای متقاطع باید به منظور تامین قفل و بست کامل ، یک رج در میان از قطعات اتصال یا لا بند ، استفاده شود

نصب تیر نعل درگاهی و آستانه

نعـل درگاهـها باید بر اسـاس جزئیات مندرج در نقشه های اجرائی و با طول گیرداری کامل ، ساخته شوند . نعـل درگـاهها می بایست حـداقل به طول 10 سـانتی متر در روی دیوارهای طرفین امتداد داشته باشد . در صورتیکه نعل درگاه خاصی از نظر دهانه وجـود داشته باشد ، می بایست طـبق محـاسبات مقطع لازم از نظر باربری(میزان بار وارده با توجه به دهانه)تعیین واجرا گردد.درمورد لیکا بلوک امکان استفاده ازنعل درگاههای پیش ساخته بتونی و یکپارچه شدن دیوار با نعل درگاه وجود دارد .

مهاربندی

1- حداکثر طول آزاد دیوار جـداکننده نباید از 40 برابر ضـخامت دیوار و یا 5 متر ( هرکدام که کمتر باشد ) تجاوز کند . در صورت تجاوز از این مقدار دیوار باید به وسیله ستونک قائم  wall postدیوارها مهار گردند . دو سـر این اجـزای قائم ( که معمـولا" قوطی 6*6 انتخاب می شوند ) بایـد به گـونه ای مناسـب در کـف و سقف مهار گردند .

2 - حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای جداگر از تراز کف 5/3 متر می باشد . در صورت تجاوز از این حد ، باید با تعبیه کلاف های افقی به گونه مناسبی به تقویت دیوار مبادرت نمود .

3 - جداگرهایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند ، باید کاملا" به زیر پوشش سقف مهار شوند ، در این حالت بهتراست دیوار به وسیله شاخک های عمودی گرفته شده مهار گردند . جهت نچسباندن رج آخر بلوک به سقف و اجرای صحیح دیوار میان قاب بهتر است رج آخر به صورت آجر چین(لیکا) انجام گردد .

4 - لبه قائم دیوار جداگر نباید آزاد باشند . لبه جداگر باید به دیوار یا جداگر عمود بر آن یا یک ستونک عمودی ، به نحوه مناسب متصل گردد . چنانچه طول دیوار جداگر پشت بند، کمتر از 5/1 متر باشد ، لبه آن می تواند آزاد باشد.

5- چهارچوب ها باید حتی الامکان همزمان با دیوارچینی نصب شوند و به هنگام ریختن دوغاب در پشت پروفیل چهارچوبهای فلزی ، باید با قرار دادن وادارهای چوبی ، آنها را کاملا" مهار نمود تا در اثر فشار دوغاب ریزی ، خم نشده و در جهت طولی تاب بر ندارد . با امتداد شاخک از اجزای قائم قاب های درب و پنجره ها و اتصال آنها به سقف می‌توان از آنها جهت تقویت دیوار و ایجاد یک ستونک استفاده کرد .

اجرای روکار

جهت اجرای روکار دیوارها ، در صورتیکه دیوارها به طرز مناسبی اجرا و شاقولی شده باشند می توان لایه گچ و خاک را حذف نموده و جهت اجرای روکار تنها از یک لایه گچ استفاده کرد .در دیوارچینی با سفال بدلیل نیاز به افزایش ضخامت دیواره، نیاز به اجرای لایه گچ و خاک حداقل به ضخامت 2 سانتی متر می باشد. با توجه به ضخامت بلوکهای لیکا (30 تا 35 میلی متر) چنانچه یاد شد می توان لایه گچ و خاک را حذف نمود. جهت جلوگیری از ترک خوردن احتمالی دیوارها در محل بادبندها ، باید از توری مرغی جهت تقویت سطح استفاده شود .

مراقبت

پس از اتمام کار روزانه یا وقفه در عملیات بنایی ، دیوارچینی را از تابش مستقیم نور خورشید ، حرارت زیاد ، وزش باد و جلوگیری از یخ زدن های احتمالی باید با پیش بینی پوشینه های مراقبتی، محافظت نمود. عملیات بنایی در دمایی که در آن امکان یخ زدن ملات وجود دارد ممنوع می باشد . در شرایط متعارف دیوارچینی با ملات ماسه سیمان ، باید حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود . با توجه شرایط اقلیمی طول دوره مراقبت از دیوار توسط مجری تنظیم می بایست تنظیم گردد، اما در هر حال دوره نگهداری نباید کمتر از یک روز باشد.

ملات

از آنجایی که بلوکهای لیکا از نظر مواد متشکله دارای سیمان می باشد ، در صورت استفاده از ملات ماسه و سیمان به دلیل پیوند مستحکمی که در نتیجه نفوذ ذرات مـلات به حـفره های بدنه بلوکهای لیکا بـوجـود می آید ، انسجام بیشتری نسبت به سایر واحدهای بنایی ایجاد شده و ترکیب مـلات و بـلوک یک واحــد یـکپارچه در مقابل بارهای ثقلی و جانبی را ایجاد می کند و لذا دارای مقاومت فشاری و خمشی بیشتـری نسبت به سایـر واحدهای بنایی دارد .(ماده همگن در داخل محدوده تنشهای مجاز)

انتخاب نوع ملات در دیوارچینی ،‌ نقش بسیارمهمی خواهد داشت . ولی بکاربردن ملات با عیار زیاد ، لزوما" نقش کلیدی در افزایش مقاومت دیوارچینی ندارد . ملات استفاده شده در دیوار چینی با لیکا بصورت ملات عمومی ماسه سیمان با نسبت 6 : 1 و یا 5 : 1 پیشنهاد می گردد . در صورت تمایل به ساختن ملات لیکا و کاهش وزن ملات می توان از نسبت حجمی 3 به 2 ( لیکا ریز دانه به ماسه ) استفاده کرد .

ضخــــامت بنــدهای افقـی و قائـم ، نبــاید کمتر از 10 میلی متر و بیشتر از 12 میلی متر باشد . باید بندهای قائم ( هرزه ملات ) از ملات پر شوند . در بلوک چینـی ، ملات ریـزی به دو صورت انجـام می شود :

الف) - ملات به صورت یکنواخت روی همه سطوح ملات خور بلوک نبایستی پخش شود ، زیرا در این حالت حفره های بلوک از ملات پر خواهد شــــد . این روش برای دیوارهــای باربــــر ، کرسی چینی ها و ستون ها ، مورد استفاده قرار می گیرد .

ب )- ملات به صورت یکنواخت روی جدارهای خارجی و داخلی به صورت دو نوارجدا از هم پخش می شود . در این حالت ، به علت خالی بودن داخل بلوک ها،دیوار از نظر عایق رطوبتی وحرارتی، دارای عملکرد بهتری خواهد بود.

انتخاب یکی از دو روش فوق ، منوط به نظر و تأیید دستگاه نظارت و موقعیت کار خواهد بود.

اتصال دیوار با ستون

در مواردی که دیوارچینی در مجاورت ستون های فلزی یا بتنی قرار گیرد و در این نقاط درز انقطاع ، پیش بینی نشده باشد باید نحوه اتصال ستون به دیوار مطابق نقشه های اجرایی باشد ، در صورتیکه این جزئیات در نقشه نیامده باشد ،‌ باید به شرح ذیل عمل شود :

الف- اتصال دیوار با ستون فلزی :

در هر متر ارتفاع ، یک قطعه اتصال جوش شده به ستون فلزی باید در داخل ملات دیوار چینی قرار گیرد . قطعه اتصال به صورت T با میلگردی به قطر 8 میلی متر به اندازه 80×250×250 میلی متر ،‌ از میلگرد به قطر 10 میلی متر ، به صفحه ای به ابعاد 6×100×100 جوش داده می‌شود ، این صفحات با شاخکهای مناسب در هنگام بتن ریزی در داخل ستون بندی ، کارگذاری می شود . شاخک های V شکل در داخل دیوار آجری و درون ملات بین آجرها ، قرار داده خواهد شد . در فاصله ایجاد شده بین دیوار و ستون بهتر است یک لایه پلی استایرن به ضخامت 2 سانتی متر قرار داده شود .

ب- اتصال دیوار با ستون بتنی:

در هر متر ارتفاع ، 2 عدد شاخک U شکل به ابعاد 80 * 250 * 250 میلیمتر ، از میلگرد به قطر 10 میلی متر ، به صفحه ای به ابعاد 6 * 100 *100 میلی متر جوش داده می شود، این صفحات با شاخکهای مناسب ، هنگام بتن ریزی در داخل ستون بندی ، شده اند. شاخکهای U شکل در داخل دیوار آجری و درون ملات بین آجرها ، قرارداده خواهد شد.

نصب خروجی ها و تاسیسات

سوراخ ها و محلهای باز برای کارگذاری چهارچوبها ، در و پنجره ها ، مجراهای تهویه ، عبور لوله ها و کابلهای توکار و نظایر آن ، باید پیشاپیش بر اساس نقشه های اجرائی کاملا" مشخص و هنگام دیوار چینی ، تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تأمین فضاهای باز وجود نداشته باشد . در مواردی که نیاز به این عمل باشد ، باید از ضربه زدن به دیوار اجتناب شده و عملیات با دقت و با وسایل مربوطه انجام گردد .

الزامات در برابر زمین لرزه

برای تامین ایمنی ساختمان در مقابل زلزله ، رعایت مندرجات آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد شماره 2800 ) الزامی است . ساختمان های بنایی در نقاط زلزله خیز ، باید به شرح ذیل کلاف بندی شوند :

1- کلاف افقی در تراز پی

این کلاف از بتن آرمـــه بوده و نباید عرض آن از عرض دیوار یا 25 سانتیمتـر و ارتفاع آن از3/2 عرض دیــوار یا 25 سانتیمتـر ، کمتر باشد . میلگردهای اصلی ، حداقل 12Φ4 برای عرض کمتر از 35 سانتیمتـر و 12Φ6 برای عرض بیشتر از 35 سانتیمتـر می باشـد ، به طوری که فاصله میلگردها از 25 سانتیمتر بیشتر نشود. تنگ ها از میلگرد 6Φ و فاصله آن ها ، برابر ارتفاع کلاف یا 20 سانتیمتــر ، هر کدام که کوچکتر است ، می باشد.

2- کلاف افقی در تراز سقف

این کلاف از بتن آرمه بوده و عرض آن برابر عرض دیوار و حداقل 20 سانتیمتر می باشد. در مورد دیوار خارجی و به منظور نماسازی ، می توان عرض کلاف را 12 سانتیمتر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود . می توان ارتفاع کلاف روی دیوارهای باربر را ، تا 20 سانتیمتر و روی دیوارهای غیر باربر ، تا 12 سانتیمتر تقلیل داد . میزان میلگرد در این نوع کلاف ها ، عیناً مشابه کلاف های افقی در ترازپی خواهد بود.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...