images/l0g0.png

بلوک لیکا :عایق صوتی و حرارتی

مقاومت دربرابرحریق:

دانه های لیکا در دمای 1200 درجه سانتی گراد تولید می شوند و بنابراین دراثرحرارت دچار تغییرشکل نمی شوندوبا توجه به ساختار شیمیایی در دماهای معمول آتش سوزی در ساختمان نمی سوزند.

آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه های معتبر منطقه نیزموید همین موضوع است.دانه های لیکا خود عایق حرارت هستند و بنابراین لایه های داخلی رادربرابرآتش محافظت می کنند . علاوه بر آن باتوجه به درصد جذب رطوبت کم ، دچارترک دراثرخروج بخارات حاصل از آب نمی شوندو دربرابر شعله مستقیم تا مدت مناسب شکل و مقاومت خودراحفظ می کنند.

باتوجه به اینکه لیکا نمی سوزد وبه علت عایق بودن موجب جلوگیری ازگسترش آتش نیز می شود،نیازبه در نظرگرفتن تمهیدات خاصی جهت اجرا نمی باشد.

آکوستیک :

زندگی ماشینی و سکونت در شهرهای بزرگ موجب آلودگی صوتی و سلب آسایش مردم شده است . افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمان ها ، وجود مقرراتی مناسب جهت تامین شرایط آکوستیکی مناسب را طلب می کند. علاوه بر این مساله حفظ حریم خصوصی ساکنان ، دلیل دیگری است که نیازبه یک عایق کاری صوتی مناسب را طلب می کند. بهترین زمان عایق بندی صوتی ، در زمان ساخت بنا می باشد ،زیراپس ازساخت ، افزایش عایق صوتی دیوارها هزینه بر و موجب پرت فضای ساختمان خواهد بود. لذا برای تامین این شرایط، باید از مصالحی دردیوارها استفاده شودکه با حداقل وزن ، حداکثرصدابندی را ایجاد کند.

میزان مقاومت صوتی دیوار ساخته شده با بلوک عایق لیکابراساس نتایج پیوست مرکز تحقیقات ساختمان با در نظرگرفتن 1.5 سانتی متر گچ و خاک ازهرطرف معادل 47 دسی بل می باشد و این میزان مقاومت صوتی ، اکثرالزامات عایق بندی صوتی دربرابرصدای هوابرد را تامین می نماید.

درمواردی که با توجه به منطقه بندی شهری ، تراز نوفه محیطی قابل قبول نمی باشد ، برای افزایش صدابندی و دستیابی به الزامات آئین نامه ، استفاده از بلوک با ضخامت بالاتر و درلایه های بیشتر میتواند ترازنوفه مورد قبولی را ایجاد کند.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...