images/l0g0.png

تفاوت عمده بین بلوک لیکا وبلوک هبلکس از دید کارشناس رسمی دادگستری

برگرفته از بیانات سیدفرشید غزنینی هاشمی (کارشناس رسمی دادگستری(رشته راه و ساختمان)
چه تفاوتهای عمده ای بین لیکا و هبلکس وجود دارد ؟

بلوک لیکا امکان اجرای ملات قائم را دارد و در واقع تنها محصولی است که این امکان را فراهم می آورد درحالی که در هبلکس امکان اجرای ملات قائم مطابق با روش استاندارد وجود ندارد .

بلوکهای لیکا دارای اندازه های بسیار متنوعی است در حالی که بلوکهای هبلکس بایستی با اره بریده شود و این سبب پرت زمان در دیوار چینی می شود .

 ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن بلوک لیکا بسیار پائین است و احتمال ترک در نتیجه مصالح وجود ندارد ولی هبلکس دارای ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن بالا می باشد.

در هبلکس با توجه به جذب آب بالا در مرحله دیوار چینی و گچ و خاک نیاز به زنجاب کردن دارد که باز مستلزم صرف وقت بیشتری نسبت به بلوک لیکا می باشد .

جهت اجرای گچ و خاک در دیوارهای لیکا نیازی به استفاده از توری مرغی نمی باشد ولی استفاده از گچ و خاک مصرفی در هبلکس با توری مرغی توصیه شده است .

 مبحث ایستایی تجهیزات نصب شده : در هبلکس پس از مدتی با مشکل لق شدگی مواجه خواهیم بود و این مسئله دربلوک لیکا به هیچ وجه وجود ندارد .

 به دلیل پایه مواد سیلیسی و آهکی که در تولید محصولات از گروه A.A.C ( Ariated Air Concrete ) استفاده می شود احتمال خوردگی شیمیایی وجود دارد ولی چون PH بلوک لیکا تقریبا" برابر 7 می باشد این مشکل مطلقا"وجود ندارد .

 میزان افت صوتی بدست آمده در دیوارهایی که ازبلوک لیکا استفاده می کنند بالاتر از بلوکهای هبلکس می باشد .

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...