images/l0g0.png

title_647de28c512634438451571685971596
 
title_647de28c512909719233921685971596
 
title_647de28c512b718945859891685971596
 
" برخی از ویژگی های لیکــا "

عايق حرارتی و صوتی

تخلخل بالای دانه‌های ليکاسبب قابليت رسانايی حرارتی ناچيز اين دانه ها مي‌گردد. مقاديررسانايی حرارتی برای دانه‌های بزرگتر، کاهش می يابد. وجود حفره‌ها و اندازه وعمق آن‌ها دراجسام متخلخل سبب مي‌گرددتا انرژی ذرات هوايی که دراثر صوت به داخل حفره می روند و ازآن‌ها خارج مي‌شوند به دليل ايجاداصطکاک مستهلک گردد و به گرما تبديل شود.

وزن کم و واکنش ناپذیر

دانه‌های ليکا طی پروسه توليد درحرارت بالا منبسط شده و فضاهای خالی درون دانه بوجود می آيد که اين امر باعث سبک شدن دانه‌ها شده و اين فضاهای خالی بر حسب دانه بندی بين 73 تا 88 درصد فضای کل را اشغال مي‌کنند. دانه‌های لیکا در اساس فاقد کلوخه سمی و مواد مضر دیگر هستند به گونه‌ای که PH آنها نزدیک به 7 است و از نظر شیمیایی خنثی و پایدارند.

مقاوم دربرابرآتش وآب

دانه‌های لیکا در دمای1200 درجه سانتیگراد تولیدمی‌شوند ودر واقع این دانه‌ها می‌توانند شوک حرارتی تا دمای1100 درجه سانتیگراد را تحمل کنند .وجود منافذ درونی بسته ، ساختمان سلولی بخصوص و نيز لايه روکش باعث کاهش چشمگير ميزان جذب آب دردانه‌های ليکامی شود.

Hide Main content block

" محصـولات شرکت پاژه "

 
مشتریان شرکت پاژه
پروژه های انجام شده شرکت پاژه
محصولات شرکت پاژه
قدمت شرکت پاژه

" درباره شرکت پـاژه "


شـــرکت پاژه در سـال 1385 دراهواز تاسـيس گــرديد و تنـــها تـوليد کننده محصـــولات عـايق ليکا در ســـطح اســتان خوزستان ميباشد.اين شرکت گواهينامه های مختلف استاندارد رادر زمينه کاری خود کسب نموده که تعـدادی از آنـها عبارتند از :

" کاربردهای ليکا "


پی سازی وزيرسازی

با توجه به ويژگی های ليکا، می توان از آن برای عايق نمودن زيرسازی و يا در اجرای سازه‌های باربر برای پی ساختمان‌های کوچک استفاده کرد.

کف سازی و شيب بندی

صرفه‌جويی درمصرف بتن و فولاد، کاهش ياحذف قالب‌بندی ، بهبود روش‌های ساخت و افزايش کيفيت اجرا از اهداف عمده ليکاست.

کشاورزی

دارای تخـلخل زياد وزن کـم ، بهداشـتی و عـاری از ميکروب ، عمرمفيدو طولانی ، عدم آسيب به محيط زيست و ...از دلايل استفاده از ليکاست.

بام سبز

کاهش وزن بار مرده، استفاده حجم کم آب ،افزايش عايق صوتی و حرارتی و ...گوشه ای از مزايای ليکاست.

راه سازی

کاهش آسيب يخ‌ زدگی ، تسطيح تورم يخبندان با لايه ليکا، استفاده از ليکا در بدنه زهکش جاده و کانال‌های زهکش ليکا و...

مجسمه سازی

بتن سبک ليکا و کلوخه ليکا يکی از مواردی است که در عين پايداری قابليت فرم پذيری مناسبی دارد. با استفاده از اين مواد حجم ها و مجسمه های بسيار جالبی می توان ساخت.
 

" اخبار و مقالات شرکت پاژه "

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...